LZ1AQ - персонална страница

LZ1AQ проекти

Пълна информация за моите проекти може да бъде намерена на следните страници:

Биография

Чавдар Левков р.1949 Първа радиовръзка 1963 от LZ1KBD (клубна станция на Двореца на пионерите). Лицензиран като LZ1AQ 1969. Трансивер LZ1AQ разработен 1975. Публикуван в сп. Радио Tелевизия Електроника бр. 2, 3 и 4 от 1976 . Втори екземпляр е построен от LZ1JW (Иван Тонев) само по документация за да се провери дали е точна. Трети екземпляр построен от LZ1UX (Жоро Сендов). След това са построени неизвестен брой, като числото вероятно минава 100.

Професионален път: Инженер радиоелектроника 1975. Специализира в областта на биомедицинско инженерство. Доктор на техническите науки 1988. Понастоящем собственик и управител на фирма за производство на медицинска апаратура в областта на кардиологията.

Женен - съпруга Мариана и синове Лев LZ1ACD и Чавдар LZ1ABC.

За контакти: lz1aq@abv.bg

Active Antenna Amplifier Ham Kit

Active Antenna Amplifier Ham Kit

This amplifier is intended for construction of small wideband active receiving antennas from LF to upper HF bands. The mechanical construction of the particular loop/dipole antenna must be performed by the user. This amplifier can use two separate small magnetic loops. These two loops are used also as two arms of a small electrical dipole. Thus 3 different antennas can be used. The amplifier has four remotely switched modes: Loop A, Loop B, crossed parallel loops A&B and dipole. Each mode can be switched immediately and this enables us to use the best antenna for the moment.

Click here for Active Antenna Amplifier Ham Kit